Babbelgym

Wat is babbelgym?

Bij de babbelgym wordt gebabbeld met de logopedist en gegymd met de kinderfysiotherapeut. De bijeenkomsten worden ingedeeld aan de hand van verschillende thema’s. Kinderen krijgen mapjes mee naar huis, in deze mapjes staat uitleg over de bijeenkomst en eventueel een huiswerkoefening. Het combineren van motoriek en spraak in groepstherapie geven grote voordelen:
- Kinderen leren veel van elkaar, motorisch en logopedisch
- Spraak wordt sneller opgepakt wanneer het motorisch ondersteunt wordt
- Het is praktisch, twee therapieën in één

Voor wie is babbelgym?

De doelgroep voor babbelgym:
- Peuters tussen de 2-4 jaar
- Met een motorische hulpvraag
- Met een logopedische hulpvraag

Inhoud

Na aanmelding zal er een intake plaats vinden, met kinderfysiotherapeut en logopedist samen. Na overleg met ouders wordt er besloten of babbelgym geschikt zal zijn voor uw kind en zullen er doelen worden opgesteld. Er zal wekelijks een bijeenkomst zijn van één uur. Na zes weken zal er een evaluatie plaats vinden. In de evaluatie wordt advies gegeven over:
- eventueel een vervolg voor babbelgym
- individuele behandeling
- of dat de doelen zijn bereikt

Waar en wanneer?

Pleij Fysiotherapie; Eikenlaan 15 in Wierden. Elke donderdag ochtend van 9:30 – 10:30.

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden. De eerste (zes weken) en eventueel tweede sessie vallen beide binnen de basisverzekering.

Contactgegevens

Lineke Pleij (Pleij Fysiotherapie)
Eikenlaan 15, Wierden
0546 - 57 60 50

Annalien Weiteman (Logopediepraktijk Hilde Hofstee)
Kruissteenweg 41, Wierden
0546-576926